Budo

ueshiba1  A Budo, valamennyi japán harcm?vészetben gy?jt?fogalomnak számít. A Budo kezdetei a szamurájok idejére tehet?k. A szamuráj a japán lovagok elnevezése, akiknek a korszaka körülbelül a 11. századtól a 19. századig tartott. Eleinte a harcm?vészetek a szamurájt, Bu – jutsu - nak hívták. (Bu = harc; Jutsu = m?vész vagy technika) Emellett létrejött (kialakult) a Bushido fogalom, ami annyit jelent, mint ”a szamuráj útja” (Bushi = a harc embere, szamuráj; Do = út). A Budo fogalom magába foglalja mindkét fogalmat, és miután a szamuráj állapot megsz?nt (1868), dominánssá vált.
    A szamuráj korszakban az ember fegyverrel vagy a nélkül magas tökéllyé fejlesztett különböz? harci technikákat, hisz a szamurájoknak az életükért kellett küzdeniük. A jó technika önmagában nem képes az ellenségt?l megvédeni, hamarosan megkísérelték a valódi technikákat felülmúlni és a lelket megtanítani, oktatni, azért, hogy er?t, energiát, képességet fejlesszenek ki, ami a nehézségeket legy?zi, és a veszélyt id?ben engedi felismerni. A halál el?tt, ami ezekben, az id?kben nagyon hétköznapi dolog volt, azonban ezt az er?t sem tudta meg?rizni az ember. Ezért közvetlenül a halállal állította szembe magukat és a (halál) a Zen – buddhizmus segítségével történt. Felismerték, hogy az szenved vereséget, aki a saját életét akarja védeni, akinek még halálfélelme van. Önmegtagadás, tagadás – hangzott a központi követelés. A harcosnak – a Zen terminológiában szólva – át kell adnia magát a ”semminek”. A technika tökéletesség és szellemi nevelés ezen egyesítésében, a Budo elérte a csúcspontját. A Budo a harci technikán, nemcsak a tudást, hanem az ”én tudat ” önmegtartóztatása általi öntanítást érti. További jelentésben e mögött az a gondolat áll, hogy az ember a harcban való tökéletességhez, csak a ritmusba való beilleszkedés, a természet mozgása és a világegyetem által juthatna hozzá. Ezen háttér által kapja a Budo szinte egy világnézet karakterét, ami a ”Do” szótagban fejl?dik ki és ugyan út a képzési út értelemben, út a tudáshoz.
  A szamuráj korszak hanyatlása után és a modern id? beálltával, a Budo technikák, mint túlélési technikák, nem szükségesek többé. Sportágakba ”hatástalanították” ?ket – els?sorban a lelki hátterük elvesztése nélkül.

1. oldal / 3

<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>