A fogalom jelentése harci út, vagy a harc útja. De ennél sokkal többet jelent.
Bu: Harc, harci módszerek.
Do: Út, ösvény.

  Azaz a különböz? harci módszerek útján való haladás. Az els? és legfontosabb, hogy a Budo hagyomány. Tehát az ?si Japán harci m?vészetek összefoglaló elnevezése. Ebbe a körbe nem tartoznak bele a mai, modern küzd?sportok. Pl: kick boksz. A Budo alapja a tradíció. Ha ez nincs, akkor nem beszélhetünk Budo-ról.
 Pl: Aikido létrehozásának alapja az ?si aikijutsu/jujutsu különféle iskolái. O Sensei a legfontosabbnak tartotta, hogy kövessük és ápoljuk a régi tradíciókat.

I. Budo és Bujutsu: A Budo, mint olyan a békés korszak terméke. Vagyis a Tokugawa korszakban jött létre. A harci m?vészetek társadalmi szerepe megváltozott. Már nem a csatatéren való helytállás volt a legfontosabb, el?térbe került az önvédelem. A Kobudo technikailag nem változott meg, azaz az alapját a csatákban kifejlesztett technikák adják. A Bujutsu egyértelm?en a harc eszköze. A legfontosabb a harci hatékonyság. A Bujutsu a harctéren bizonyította értékét. A harcosok kiváltsága volt. A Bujutsu jelentése harci m?vészet, technika. Nevezték még Bugei-nek is, mely jelentése harci mesterség. Természetesen az ?si Bugei-nek volt szellemi és erkölcsi nevel? hatása, de az, másodlagos volt.

II. Kobudo és Gendai Budo: Régi és modern Budo. A Kobudo a Tokugawa korszakban létezett, míg a Gendai Budo a harcosi kaszt megsz?nte után jött létre.  A Kobudo technikailag szinte semmiben sem különbözött a Bujutsu-tól, csupán a szemlélete lett más. Ugyanúgy a harcosok tanulták. A Gendai Budo már egy szintézise ezeknek a hagyományos tanításoknak. Els?sorban a tradíciók meg?rzése és ápolása a legfontosabb célja. Mivel megsz?nt a harcosi kaszt, tanulhatták civilek is.  Így jöttek létre a mai do-k.

III. Koryu: A hagyományos iskolák. A Bujutsu-t és a Kobudo-t Koryuk-ban tanították. A Koryu-k többnyire egy-egy családhoz, vagy klánhoz köt?dtek. A Koryu, több jutsu-t foglalt magába. Pl: Jujutsu, kenjutsu, bojutsu…stb. A harctéren kialakult technikákat rendszerezték és densho-kba foglalták, majd tanították. Ilyen Koryu pl: Yagyu ryu, Daito/Takeda ryu, Tenshin Shoden Ryu….stb. A harcosnak értenie kellett a harci mesterség minden formájához.

IV. Do: A mai, Gendai Budo különböz? útjai. Fontos, hogy megértsük ezek nem stílusok, hanem utak. Az ?si Koryu-k különböz? szintézisei, új formába való öntése. Pl: O Sensei a hagyományos Daito ryu, Kukishinden ryu, Shinkage ryu….stb tanításait alapul véve létrehozta az Aikido-t. A Do jelenti még önmagunk kibontakozását a harci technikákon keresztül. Ezért m?vészet, mert önmagunkat adjuk, szabadon. A Do a ZEN követése, ami maga a szabadság.

V. Bushi: Harcos. Társadalmi kaszt az ?si Japánban. ?k uralták Japánt 700 éven keresztül. Több harcos klán (Buke) létezett (Takeda, Tokugawa, Uesugi…stb). A harcosok csoportját több részre lehet bontani. Egy klán alá tartozó harcosokat hatamoto-nak nevezték. Olyan, aki egy családnak szolgál. A szamuráj elnevezés csatlóst jelent, illetve a legmagasabb rang a harcosok között. Egyben utalt a nemességre is. A rónin vándor harcost, zsoldost jelent. Nem feltétlenül egy a szamurájjal. Viszont lehetett szamuráj is. Ma már nincs harcosi kaszt. Viszont léteznek a leszármazottak, örökösök, akik viszik tovább a hagyományokat. Bugeisha/Budoka: A mai harcos. Aki követi a régi utat.

VI. Bushido: A harcos útja. Életforma, eszme és erkölcsi útmutató. A Bushido a Budo ideológiai alapja, mely a Zen-re épül. A mai harcos feladata, hogy kövesse a Bushido tanításait. A Bushido lényegét 7 alapelvben foglalhatjuk össze.

- Gi:  Becsület, helyes döntés
- Yu:  Bátorság, önfegyelem
- Jin:  Jóindulat, könyörület
- Rei:  Tisztelet, helyes cselekvés
- Makoto:  ?szinteség és igazságosság
- Melyo:  Megbecsülés
- Chugo:  Kötelesség, h?ség és felel?sség

2. oldal / 3

<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>